EduSafety-kurssien ohjaajat

Ensiavun ja terveystiedon ohjaajan koulutus (ETO) on sairaanhoitajille, ensihoitajille, terveydenhoitajille sekä lääkäreille järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus. Ohjaajakoulutus antaa valmiudet kouluttaa ensiapu kursseja, joihin sisältyy terveystiedon ohjaamista. Koulutuksen suorittanut ohjaaja saa oikeudet kouluttaa EduSafety Oy:n ensiapukursseja ja saa käyttöoikeudet EduSafetyn koulutusmateriaaleihin, verkkokoulutusmateriaaleihin sekä oikeuden myöntää EduSafetyn kurssitodistuksia.

Ensiavun ohjaajan koulutus (EO) on sairaanhoitajille, ensihoitajille, terveydenhoitajille, palomies-sairaankuljettajille, lääkintävahtimestareille, lähihoitajille sekä lääkäreille järjestettävää ammatillinen lisäkoulutus. Ohjaajakoulutus antaa valmiudet kouluttaa EduSafetyn ensiapukursseja. Koulutuksen suorittanut kouluttaja oikeudet kouluttaa EduSafety Oy:n kursseja ja saa käyttöoikeudet EduSafetyn koulutusmateriaaleihin, verkkokoulutusmateriaaleihin sekä oikeuden myöntää EduSafetyn kurssitodistuksia.

Ohjaajakoulutus

Kouluttajakoulutukseksi käy mm. seuraavat:

  • EduSafetyn ohjaajakoulutus
  • SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK)
  • SPR:n hätäensiavun kouluttajakoulutus (HEK)
  • SPEK- kouluttajakoulutus
  • ensivastekouluttajakoulutus
  • EFR-kouluttajakoulutus

EduSafety-koulutuksissa kouluttaja sitoutuu noudattamaan ERC:n (Euroopan Elvytysneuvoston) ensiapuohjeita sekä Käypä Hoito -suosituksissa olevia ensiapuohjeita. Lisäksi kouluttaja sitoutuu noudattamaan STM:n määräämän tai hyväksymän asiantuntijaryhmän laatimia ensiapuohjeita.

Kelpoisuusaika

Ohjaajakoulutus antaa kouluttajalle pätevyyden erilaisten kurssien pitoon. Ammatillisen ohjaajaosaamisen ylläpidoksi, ammattitaidon kehittämiseksi sekä substanssiosaamisen ajantasaisuuden varmistamiseksi EduSafety edellyttää jokaiselta ohjaajalta täydennyskoulutusta, joka on suoritettava 3 vuoden aikana viimeisimmästä perus- tai täydennyskoulutuksesta.

Hyväksyttävät täydennyskoulutukset

EduSafety järjestää ensiapukurssien ohjaajille täydentävää koulutusta sekä mahdollisuuden laajentaa ja syventää osaamistaan erilaisilla lisäkoulutuksilla. Täydennys- ja lisäkoulutuksia järjestetään verkkokoulutuksina, verkkokursseina, webinaareina sekä täydennyskoulutuspäivinä.

EduSafetyllä tunnustetaan myös ohjaajien muualla hankkima ammatillinen täydennyskoulutus. Voit siis tiedustella muualla suorittamiesi opintojen korvaavuudesta EduSafetyltä.

Copyright 2019 EduSafety Oy All right reserved